Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2005


De Cevo-mededeling over de normering en de omzettingstabellen voor compex vindt u hier.


De Cevo-mededeling over de normering van de examens vmbo GL en TL vindt u hier.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
De normeringstermen en omzettingstabellen voor de CPE Beeldende vakken zijn onderaan de tabel opgenomen.
Klik op het nummer om de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte
Scoreschaal
N-term

090

Aardrijkskunde CSE GL/TL

55

0,0

079

Arabisch CSE GL/TL

49

1,0

104

Beeldende vakken CSE GL/TL

75

0,8

103

Biologie CSE GL/TL

61

0,5

110

Dans CSE GL/TL

62

0,6

111

Drama CSE GL/TL

64

0,0

075

Duits CSE GL/TL

49

0,3

084

Economie CSE GL/TL

54

1,2

078

Engels CSE GL/TL

45

0,3

072

Frans CSE GL/TL

47

1,3

069

Fries CSE GL/TL

40

1,0

093

Geschiedenis CSE GL/TL

58

0,5

087

Maatschappijleer 2 CSE GL/TL

59

0,8

109

Muziek CSE GL/TL

59

0,2

099

Natuur- en scheikunde 1 CSE GL/TL

76

1,3

100

Natuur- en scheikunde 2 CSE GL/TL

65

1,4

068

Nederlands Leesvaardigheid-Schrijfvaardigheid CSE GL/TL

50

0,6

081

Spaans CSE GL/TL

49

0,9

080

Turks CSE GL/TL

50

0,5

096

Wiskunde CSE GL/TL

91

1,4

106

Handenarbeid CPE GL/TL

50

0,9

105

Tekenen CPE GL/TL

50

0,9

107

Textiele werkvormen CPE GL/TL

50

0,9


14-06-2005

e-mail: vo@cito.nl