Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL / mavo D
Algemene vakken - 2e tijdvak 2004


De Cevo-mededeling over de normering vindt u hier.
Voor de examens die uitsluitend als staatsexamen zijn afgenomen, worden geen omzettingstabellen gepubliceerd.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Klik op het nummer om de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte
Scoreschaal
N-term

505

Aardrijkskunde CSE GL/TL + D

55

0,5

520

Beeldende vakken CSE GL/TL

78

0,8

519

Biologie CSE GL/TL + D

62

0,6

486

Duits CSE GL/TL + D

48

0,7

499

Economie CSE GL/TL + D

54

1,0

489

Engels CSE GL/TL

45

0,4

490

Engels D

45

0,4

483

Frans CSE GL/TL + D

47

0,9

508

Geschiedenis en s.i. CSE GL/TL + D

55

0,4

502

Maatschappijleer 2 CSE GL/TL + D

63

0,7

514

Natuur- en scheikunde 1 CSE GL/TL + D

69

1,2

516

Natuur- en scheikunde 2 CSE GL/TL + D

66

1,3

474

Nederl. Leesv.heid CSE GL/TL + D

48

0,0

475

Nederl. Schrijfv.heid CSE GL/TL

45

0,0

478

Nederl. Schrijfv.heid f.s. D

90

1,0

511

Wiskunde CSE GL/TL + D

87

0,5


28-06-2004

e-mail: vo@citogroep.nl