Omzettingstabellen centrale examens vmbo KB / mavo C
Algemene vakken - 2e tijdvak 2004


De Cevo-mededeling over de normering vindt u hier.
Voor de examens die uitsluitend als staatsexamen zijn afgenomen, worden geen omzettingstabellen gepubliceerd.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Klik op het nummer om de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte
Scoreschaal
N-term

504

Aardrijkskunde CSE KB + C

55

0,5

518

Biologie CSE KB + C

55

1,1

485

Duits CSE KB + C

46

1,1

498

Economie CSE KB + C

50

1,1

488

Engels CSE KB + C

43

0,5

482

Frans CSE KB + C

45

1,8

507

Geschiedenis en s.i. CSE KB + C

54

1,0

501

Maatschappijleer 2 CSE KB + C

50

0,6

513

Natuur- en scheikunde 1 CSE KB + C

60

0,9

473

Nederl. Leesv.-Schrijfv. CSE KB

47

0,0

477

Nederl. Schrijfv.heid f.s. C

90

1,0

476

Nederlands Leesvaardigheid C

38

0,0

510

Wiskunde CSE KB + C

83

0,5


28-06-2004

e-mail: vo@citogroep.nl