Omzettingstabellen centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - 2e tijdvak 2004


De Cevo-mededeling over de normering vindt u hier.
Voor de examens die uitsluitend als staatsexamen zijn afgenomen, worden geen omzettingstabellen gepubliceerd.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Klik op het nummer om de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte
Scoreschaal
N-term

503

Aardrijkskunde CSE BB

40

0,2

517

Biologie CSE BB

49

0,7

484

Duits CSE BB

40

0,1

497

Economie CSE BB

36

1,0

487

Engels CSE BB

42

0,2

506

Geschiedenis en s.i. CSE BB

48

0,5

500

Maatschappijleer 2 CSE BB

43

0,1

512

Natuur- en scheikunde 1 CSE BB

53

1,0

472

Nederl. Leesv.-Schrijfv. CSE BB

50

0,0

509

Wiskunde CSE BB

66

0,0


28-06-2004

e-mail: vo@citogroep.nl