Omzettingstabellen centrale examens vwo
tijdvak 1 - 2007

Normering

Cevo-mededeling en de omzettingstabel voor de pilot natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde).

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
7001 VWO Nederlands 50 0,9
7002 VWO Fries 50 1,0
7003 VWO Latijn 76 1,7
7004 VWO Grieks 78 1,4
7005 VWO Frans 1,2 46 0,6
7006 VWO Duits 1,2 50 0,0
7007 VWO Engels 51 0,1
7008 VWO Spaans 50 0,1
7009 VWO Russisch 50 1,0
7010 VWO Turks 52 0,7
7011 VWO Arabisch 47 0,7
7012 VWO geschiedenis 85 0,9
7013 VWO aardrijkskunde 73 1,2
7014 VWO wiskunde A1 79 0,8
7015 VWO wiskunde A1 Compex 79 1,2
7016 VWO wiskunde A1,2 85 0,7
7017 VWO wiskunde A1,2 Compex 82 1,8
7018 VWO wiskunde B1 82 0,7
7019 VWO wiskunde B1,2 84 1,0
7020 VWO natuurkunde 1 79 1,0
7021 VWO natuurkunde 1,2 77 0,9
7022 VWO natuurkunde 1,2 Compex 71 0,4
7024 VWO scheikunde 1 67 0,8
7025 VWO scheikunde 1,2 71 0,7
7026 VWO biologie 1,2 68 1,4
7027 VWO biologie 1,2 Compex 67 1,3
7028 VWO economie 1 60 1,2
7029 VWO economie 1,2 57 0,9
7030 VWO management & organisatie 62 0,6
7031 VWO muziek 86 1,6
7032 VWO tekenen, handenarbeid, textiele wv. 71 1,1
7033 VWO filosofie 43 0,6
7034 VWO maatschappijleer 84 1,2


13-06-2007

e-mail: vo@cito.nl