Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 2 - 2006

 

Normering

Cevo-mededeling en de omzettingstabel voor de pilot natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde).

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
6413 VWO aardrijkskunde 76 0,8
6425 VWO biologie 1,2 82 1,7
6406 VWO Duits 1,2 47 0,0
6428 VWO economie 1,2 58 1,0
6407 VWO Engels 49 0,6
6405 VWO Frans 1,2 46 0,0
6412 VWO geschiedenis 84 0,3
6404 VWO Grieks 76 0,5
6403 VWO Latijn 78 1,5
6429 VWO management & organisatie 66 1,2
6420 VWO natuurkunde 1 80 1,1
6421 VWO natuurkunde 1,2 79 1,0
6401 VWO Nederlands 48 1,2
6423 VWO scheikunde 1 67 1,2
6424 VWO scheikunde 1,2 69 0,8
6414 VWO wiskunde A1 79 1,0
6416 VWO wiskunde A1,2 81 0,7
6418 VWO wiskunde B1 84 1,2
6419 VWO wiskunde B1,2 84 1,0

Overige vakken: het examen is in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie. Het cijfer is inmiddels aan de school gezonden.


28-06-2006

e-mail: vo@cito.nl