Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2006

 

Normering

Cevo-mededeling en omzettingstabel voor de pilot geschiedenis (nieuwe stijl).

Via de links op deze pagina komt u bij de door de CEVO vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

Cevo-mededeling over de normering.

De tabel is alfabetisch gerangschikt op vaknaam.
Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
6448 HAVO aardrijkskunde 55 1,2
6457 HAVO biologie 77 1,1
6441 HAVO Duits 1,2 45 0,8
6459 HAVO economie 1 58 1,0
6461 HAVO economie 1,2 57 1,2
6442 HAVO Engels 48 0,0
6440 HAVO Frans 1,2 45 0,4
6447 HAVO geschiedenis 76 0,2
6462 HAVO management & organisatie 61 0,5
6453 HAVO natuurkunde 1 76 1,4
6454 HAVO natuurkunde 1,2 77 1,2
6438 HAVO Nederlands 47 0,8
6456 HAVO scheikunde 80 0,7
6450 HAVO wiskunde A1,2 80 1,5
6451 HAVO wiskunde B1 83 0,7
6452 HAVO wiskunde B1,2 85 1,3

Overige vakken: het examen is in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie. Het cijfer is inmiddels aan de school gezonden.


28-06-2006

e-mail: vo@cito.nl