Docentvertegenwoordiging commissies CvTE 2021/2022

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) werkt samen met docenten in syllabus/toetswijzercommissies en vaststellingscommissies. Vaststellingscommissies stellen de centraal examens vast en bestaan uit een voorzitter (een vakdeskundige uit het naar boven aanpalend onderwijs (mbo/hbo/wo)), en twee of drie leden die ruime ervaring hebben als leerkracht of vakdocent.

Voorzitters van syllabus/toetswijzer- en vaststellingscommissies worden door het CvTE geworven via de reguliere wervingskanalen. Vacatures voor leden worden uitgezet via de sectorraden, vakbonden, vakverenigingen en platformen.

In het schema op deze pagina vindt u per sector, per commissie en per vak het aantal leden en via welke weg deze leden zijn geworven. Deze lijst wordt elk jaar bij aanvang van het nieuwe schooljaar geactualiseerd.

NB Voordat u een nieuwe selectie maakt, klik eerst op Opnieuw selecteren om de vorige selectie ongedaan te maken.


Opnieuw selecteren
Schooltype

Commissie


Sector Commissie Vak Werving via Rol
havo-vwo syllabuscommissie biologie NVON docentlid
havo-vwo syllabuscommissie biologie werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie biologie werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie biologie werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie biologie werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie biologie werving CvTE voorzitter
havo-vwo syllabuscommissie economie werving CvTE voorzitter
havo-vwo syllabuscommissie filosofie AOb docentlid
havo-vwo syllabuscommissie filosofie ClLA docentlid
havo-vwo syllabuscommissie filosofie ClLA docentlid
havo-vwo syllabuscommissie filosofie ClLA docentlid
havo-vwo syllabuscommissie filosofie ClLA docentlid
havo-vwo syllabuscommissie filosofie VFVO docentlid
havo-vwo syllabuscommissie filosofie werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie filosofie werving CvTE voorzitter
havo-vwo syllabuscommissie filosofie werving CvTE voorzitter
havo-vwo syllabuscommissie natuurkunde NVON docentlid
havo-vwo syllabuscommissie natuurkunde werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie natuurkunde werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie natuurkunde werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie natuurkunde werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie natuurkunde werving CvTE voorzitter
havo-vwo syllabuscommissie scheikunde NVON docentlid
havo-vwo syllabuscommissie scheikunde werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie scheikunde werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie scheikunde werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie scheikunde werving CvTE docentlid
havo-vwo syllabuscommissie scheikunde werving CvTE voorzitter
havo-vwo syllabuscommissie tehatex werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie aardrijkskunde AOb docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie aardrijkskunde KNAG docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie aardrijkskunde werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Arabisch VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Arabisch VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Arabisch VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Arabisch werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie bedrijfseconomie AOb docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie bedrijfseconomie Vecon docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie bedrijfseconomie werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie biologie werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie biologie werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie biologie werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie biologie werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Duits AOb docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Duits VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Duits werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie economie Vecon docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie economie Vecon docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie economie werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Engels CNV docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Engels VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Engels werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Frans CNV docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Frans VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Frans werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Frans werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Fries Fryske Akademy docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Fries werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Fries werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie geschiedenis AOb docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie geschiedenis VGN docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie geschiedenis VGN docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie geschiedenis werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Grieks AOb docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Grieks VCN docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Grieks werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie kunst VONKC docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie kunst VONKC docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie kunst werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie kunst werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie kunst werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Latijn AOb docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Latijn VCN docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Latijn werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie maatschappijwetenschappen L.I.A. docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie maatschappijwetenschappen werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie maatschappijwetenschappen werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie muziek VLS docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie muziek VLS docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie muziek VLS docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie muziek werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie natuurkunde werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie natuurkunde werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie natuurkunde werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Nederlands CNV docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Nederlands VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Nederlands VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Russisch VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Russisch werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Russisch werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie scheikunde werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie scheikunde werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie scheikunde werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Spaans AOb docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Spaans VLLT docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Spaans werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie tehatex AOb docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie tehatex Vonck docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie tehatex werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie Turks werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Turks werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Turks werving CvTE docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie Turks werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie wiskunde CNV docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie wiskunde NVvW docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie wiskunde A en C CNV docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie wiskunde A en C NVvW docentlid
havo-vwo vaststellingscommissie wiskunde A en C werving CvTE voorzitter
havo-vwo vaststellingscommissie wiskunde B werving CvTE voorzitter
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE voorzitter
mbo vaststellingscommissie Engels werving CvTE voorzitter
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE docentlid
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE voorzitter
mbo vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE voorzitter
po vaststellingscommissie Nederlands ClTS docentlid
po vaststellingscommissie Nederlands ClTS docentlid
po vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE voorzitter
po vaststellingscommissie rekenen ClTS docentlid
po vaststellingscommissie rekenen werving CvTE docentlid
po vaststellingscommissie rekenen werving CvTE docentlid
po vaststellingscommissie rekenen werving CvTE voorzitter
po vaststellingscommissie wereldoriëntatie ClTS docentlid
po vaststellingscommissie wereldoriëntatie ClTS docentlid
po vaststellingscommissie wereldoriëntatie werving CvTE docentlid
po vaststellingscommissie wereldoriëntatie werving CvTE docentlid
po vaststellingscommissie wereldoriëntatie werving CvTE docentlid
po vaststellingscommissie wereldoriëntatie werving CvTE voorzitter
po vaststellingscommissie wereldoriëntatie werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken syllabuscommissie Frans AOb docentlid
vmbo algemene vakken syllabuscommissie Frans VLLT docentlid
vmbo algemene vakken syllabuscommissie Frans werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie aardrijkskunde CNV docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie aardrijkskunde KNAG docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie aardrijkskunde KNAG docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie aardrijkskunde werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Arabisch VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Arabisch VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Arabisch VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Arabisch werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie beeldende vakken VONKC docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie beeldende vakken VONKC docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie beeldende vakken werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie biologie CNV docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie biologie NVON docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie biologie NVON docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie biologie werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie dans NBDK docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie dans VONKC docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie dans werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie drama BDD docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie drama BDD docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie drama werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Duits AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Duits VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Duits VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Duits werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie economie AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie economie Vecon docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie economie werving CvTE docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie economie werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Engels AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Engels CNV docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Engels VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Engels werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Fries Fryske Akademy docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Fries VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Fries werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie geschiedenis AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie geschiedenis VGN docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie geschiedenis VGN docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie geschiedenis werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie maatschappijkunde AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie maatschappijkunde CNV docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie maatschappijkunde NVLM docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie maatschappijkunde NVLM docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie maatschappijkunde werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie muziek VLS docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie muziek VLS docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie muziek VLS docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie muziek werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie natuurkunde CNV docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie natuurkunde NVON docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie natuurkunde NVON docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie natuurkunde werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Nederlands AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Nederlands AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Nederlands VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Nederlands werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie scheikunde AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie scheikunde NVON docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie scheikunde werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Spaans VDSN docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Spaans VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Spaans werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Turks VLLT docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Turks werving CvTE docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Turks werving CvTE docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie Turks werving CvTE voorzitter
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie wiskunde AOb docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie wiskunde NVvW docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie wiskunde NVvW docentlid
vmbo algemene vakken vaststellingscommissie wiskunde werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur ClLA docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur ClLA docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur CNV docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur Platform BWI docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Dienstverlening en Producten CARD adviseur
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Dienstverlening en Producten Platform vmbo technologie docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Dienstverlening en Producten werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Dienstverlening en Producten werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Dienstverlening en Producten werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Dienstverlening en Producten werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Dienstverlening en Producten werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Economie en Ondernemen Platform Economische dienstverlening docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Economie en Ondernemen Platform Economische dienstverlening docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Economie en Ondernemen werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Economie en Ondernemen werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Economie en Ondernemen werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Economie en Ondernemen werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Groen werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Groen werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Groen werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Groen werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Groen werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie VSHO docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT CaR adviseur
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT ClLA docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Mobiliteit en Transport CaR adviseur
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Mobiliteit en Transport Platform M&T docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Mobiliteit en Transport werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Mobiliteit en Transport werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Mobiliteit en Transport werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Mobiliteit en Transport werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie CaR adviseur
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie ClLA docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie ClLA docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie ClLA docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie Consortiumbo docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie Platform Technische Installaties docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Zorg en Welzijn AOb docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Zorg en Welzijn Platform vmbo VZ/ZW docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Zorg en Welzijn werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Zorg en Welzijn werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Zorg en Welzijn werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Zorg en Welzijn werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht syllabuscommissie Profiel Zorg en Welzijn werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur Platform BWI docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur Platform BWI docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Bouwen, Wonen en Interieur werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Dienstverlening en Producten ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Dienstverlening en Producten Platform ICT-route docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Dienstverlening en Producten Platform vmbo Intersectoraal docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Dienstverlening en Producten Platform vmbo technologie docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Dienstverlening en Producten werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Economie en Ondernemen ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Economie en Ondernemen Platform Economische dienstverlening docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Economie en Ondernemen Platform Economische dienstverlening docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Economie en Ondernemen werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Economie en Ondernemen werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Groen ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Groen ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Groen ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Groen ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Groen Platform vmbo groen docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Groen werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Groen werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie AOb voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie VSHO docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT Platform MVI docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Media, Vormgeving en ICT werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Mobiliteit en Transport Platform M&T docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Mobiliteit en Transport Platform M&T docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Mobiliteit en Transport werving CvTE adviseur
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Mobiliteit en Transport werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Mobiliteit en Transport werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Mobiliteit en Transport werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie CaR adviseur
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie ClTS docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie Platform vmbo MT&ME docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie VDTI docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Produceren, Installeren en Energie werving CvTE voorzitter
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Zorg en Welzijn CaR adviseur
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Zorg en Welzijn Platform Zorg en Welzijn docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Zorg en Welzijn werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Zorg en Welzijn werving CvTE docentlid
vmbo beroepsgericht vaststellingscommissie Profiel Zorg en Welzijn werving CvTE voorzitter