De Septembermededeling over Docentbetrokkenheid

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2020 die relevant zijn voor Docentbetrokkenheid. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2020 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

1 Algemene informatie

1.4 Precorrectie, pre+ correctie en testcorrectie

Precorrectie, pre+ correctie en testcorrectie maken deel uit van het Project Ieders Examen dat bedoeld is om docentbetrokkenheid bij de totstandbrenging van centrale examens te vergroten.

Precorrectie

Bij precorrectie maakt een groep docenten bij Cito onder geheimhouding een gedeelte van het centraal examen, kijkt vervolgens het eigen werk na met behulp van het concept-correctievoorschrift en bespreekt dit met collega’s. De voorstellen voor verbetering die hieruit kunnen voortvloeien worden door de vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens besproken en waar mogelijk en nodig overgenomen bij het opstellen van het definitieve correctievoorschrift. In februari 2020 zal dit plaatsvinden voor Frans havo en Nederlands havo. De scholen met de betreffende examens ontvangen hierover meer informatie via de mailings vanuit Examenblad.nl.

Pre+ correctie

Pre+ correctie werkt hetzelfde als precorrectie. De plus in pre+ duidt op de mogelijkheid om naast het correctievoorschrift, ook opgaven te bediscussiëren. In oktober 2019 zal dit plaatsvinden voor Frans gl/tl en in november 2019 voor maatschappijkunde kb digitaal. De scholen met de betreffende examens ontvangen hierover meer informatie via de mailings vanuit Examenblad.nl.

Testcorrectie

Bij testcorrectie kijken daartoe uitgenodigde docenten hun leerlingenwerk na met behulp van een voorlopig correctievoorschrift, dat alleen aan hen op de dag van afname beschikbaar wordt gesteld. De volgende dag komen deze docenten samen om met elkaar het leerlingenwerk te bespreken en op basis daarvan aanpassingen te adviseren op het voorlopig correctievoorschrift. De vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens bepaalt daarna welke aanpassingen wel of niet worden overgenomen. Deze commissie stelt het definitieve correctievoorschrift vast.

In 2020 vindt testcorrectie plaats bij de centrale examens economie gl/tl, Nederlands gl/tl, scheikunde havo, kunst (algemeen) vwo, maatschappijwetenschappen vwo en Nederlands vwo in het eerste tijdvak. De scholen met de betreffende examens ontvangen hierover meer informatie via de mailings vanuit Examenblad.nl.

Pijl omhoog