De Septembermededeling over Mijneindexamen.nl

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2020 die relevant zijn voor Mijneindexamen.nl. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2020 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

12 Publicaties

12.2 Mijneindexamen.nl

Voor eindexamenkandidaten is de mobiele website/web-app mijneindexamen.nl beschikbaar. Deze site biedt alle informatie over het centraal examen. Met deze web-app kunnen examenkandidaten hun examenrooster personaliseren. Ook biedt de site een overzicht van te gebruiken hulpmiddelen, oefenexamens en o.a. de uitslagbepaling. Afgelopen jaar maakten gemiddeld 165.000 bezoekers gebruik van mijneindexamen.nl.

Vanaf 1 oktober 2019 staat de inhoud voor het CE 2020 online op mijneindexamen.nl. Dit maakt het mogelijk om mijneindexamen.nl al te tonen aan examenkandidaten en hun ouders/verzorgers bijvoorbeeld tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op school.

Pijl omhoog