De Septembermededeling over Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex)

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2019 die relevant zijn voor Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex). Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2019 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

4 Computers en examens

4.1 Facet en brochures

De volgende digitale centrale examens en toetsen worden in Facet aangeboden:

  • de rekentoets vo in alle varianten
  • de flexibele en digitale centrale examens vmbo bb en kb (‘BB- en KB-flex’)
  • de centrale examens kunstvakken (zie paragraaf 4.3);
  • de minitoetsen in de cspe’s (zie paragraaf 5.7.6)

Hierover zijn de volgende brochures uitgebracht:

In schooljaar 2018-2019 zal gewerkt worden met Facet 7. Daarin zijn de problemen met de verklanking, die vorig jaar konden optreden, opgelost.

Afnameclients

Er wordt gewerkt met de bcld-afnamespeler (bcld = bootable client lock down). De systeemeisen voor Facet 7 met bcld staan vermeld op de website van DUO.

De bcld-client werkt niet in zogeheten VDI-omgevingen (VDI = Virtual Desktop Infrastructure).

Scholen die werken met VDI moeten, voordat zij examens in Facet afnemen, contact hebben gehad met de helpdesk Facet. De helpdesk Facet beantwoordt ook alle andere vragen over Facet.

4.4 Toolbox

Bij de digitale CE’s wiskunde bb en kb en nask1 bb en kb wordt een toolbox gebruikt. Na een goed verlopen pilot in het examenjaar 2018, wordt de toolbox nu ook standaard bij nask1 bb gebruikt.

Zie paragraaf 9.1.2 van de brochure ‘Kaders BB- KB-flex 2019’.

8 Logistiek

8.9 Noodscenario flexibele en digitale centrale examens bb en kb

Alle scholen die meedoen aan de flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en die op 27 maart 2019 niet zijn teruggevallen naar papieren centrale examens, krijgen voor zowel bb als kb een terugval-dvd (zie paragraaf 4.8.2 van de brochure 'Kaders BB- en KB-flex 2019').

Deze dvd’s bevatten pdf’s van de papieren centrale examens en dienen om bb- en kb-scholen die zich na 27 maart 2019 nog genoodzaakt zien terug te vallen naar papier daartoe maximale ruimte te bieden. De terugval-dvd wordt op 10 april 2019 vanuit Cito door TNT afgeleverd aan de geregistreerde functionarissen.

9 Correctie

9.3 Nadere informatie over de correctie

Het CvTE heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift dat deel uitmaakt van wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. Algemene regel 3.3 van het correctievoorschrift geeft de corrector echter ook ruimte.

Als de corrector van mening is dat het correctievoorschrift een onvolkomenheid bevat, neemt hij contact op met de Examenlijn via het contactformulier van het Examenloket.

9.3.4 Discussie-bbf’s voor digitale CE’s

Bij de digitale CE’s wiskunde kb en aardrijkskunde kb is in 2018 voor het eerst gewerkt met zogeheten discussie-bbf’s (bbf = besloten en beveiligd forum). Binnen een bbf kunnen docenten discussiëren over opgaven die nog onder geheimhouding vallen, waarbij de opgave die het onderwerp van gesprek is ook daadwerkelijk getoond wordt. De eerste ervaringen hiermee zijn ronduit positief.

In 2019 wordt deze pilot uitgebreid tot aardrijkskunde bb/kb, economie bb/kb, Engels bb/kb, Nederlands bb/kb en wiskunde bb/kb. Om toegang tot het discussie-bbf te verkrijgen is het nodig dat de examensecretaris de docent heeft geregistreerd via de persoonlijke pagina op Examenblad.nl - als dat nog niet is gebeurd. De examensecretaris dient vervolgens de afnamedatum(s) van de docent aan te geven. Via een mailing vanuit Examenblad.nl wordt de examensecretaris gedetailleerd geïnformeerd. Hetzelfde geldt voor de docenten. Deze mailings zijn gepland voor half maart.

Pijl omhoog