De Septembermededeling over Syllabi

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2019 die relevant zijn voor Syllabi. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2019 vindt u hier.
 

5 Mededelingen per vak

Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvTE essentieel.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend. SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking van het examenprogramma in het schoolexamen. Deze handreikingen zijn niet bindend.

5.6 Mededelingen per vak centrale examens vmbo algemene vakken, havo en vwo

In onderstaande tabel wordt door middel van links verwezen naar de desbetreffende examenpagina’s waar onder meer de syllabi en de vakspecifieke informatie met eventuele bijlagen zijn gepubliceerd.

De vakspecifieke informatie kan wijzigingen bevatten ten opzichte van het voorgaande jaar. Van de vakspecifieke informatie moet zowel de docent als de (plaatsvervangend) examensecretaris op de hoogte zijn.

Bij de vakken waarvan de vakspecifieke informatie bij publicatie van de Maartaanvulling wijzigingen bevat ten opzichte van de Septembermededeling, staat in onderstaande tabel (v2) vermeld.

De syllabi gelden voor het CE van het jaar 2019. Syllabi van de jaren vóór 2019 zijn niet meer geldig, behalve voor de bezemexamens. De veranderingen ten opzichte van de syllabi 2018 zijn in deze syllabi geel gemarkeerd. Een aantal syllabi 2019 is nader vastgesteld. De aanpassingen ten opzichte van de eerder vastgestelde syllabus zijn in een nader vastgestelde syllabus blauw gemarkeerd. De vakken met nader vastgestelde syllabi zijn herkenbaar aan een asterisk (*) in onderstaande tabel.

Leeswijzer globale examenprogramma’s vmbo

Het is gebleken dat de lay-out van de globale examenprogramma’s vmbo onduidelijkheid kan creëren over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort. Zie voor uitleg de leeswijzer globale examenprogramma’s.

 

vakspecifieke informatie

en syllabi

niveau

Nederlands

vwo (v2)

havo (v2)

vmbo-bb

(v2)

vmbo-kb

(v2)

vmbo-gl/tl

Arabisch

vwo*

havo*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Duits

vwo*

havo* (v2)

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl (v2)

Engels

vwo* (v2)

havo* (v2)

vmbo-bb

(v2)

vmbo-kb (v2)

vmbo-gl/tl (v2)

Frans

vwo* (v2)

havo* (v2)

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Russisch

vwo*

havo*

     

Spaans

vwo*

havo*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Turks

vwo*

havo*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Grieks

vwo (v2)

       

Latijn

vwo* (v2)

       

Fries

vwo

havo

   

vmbo-gl/tl

wiskunde

   

vmbo-bb

(v2)

vmbo-kb (v2)

vmbo-gl/tl (v2)

wiskunde A

vwo (v2)

havo (v2)

     

wiskunde B

vwo (v2)

havo (v2)

     

wiskunde C

vwo (v2)

       

natuurkunde

vwo (v2)

havo (v2)

     

scheikunde

vwo (v2)

havo (v2)

     

natuur- en scheikunde I

   

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl (v2)

natuur- en scheikunde II

       

vmbo-gl/tl

biologie

vwo

havo

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

aardrijkskunde

vwo (v2)

havo*

vmbo-bb

(v2)

vmbo-kb

(v2)

vmbo-gl/tl

geschiedenis

vwo* (v2)

havo

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

economie

vwo*

havo

vmbo-bb (v2)

vmbo-kb (v2)

vmbo-gl/tl (v2)

m&o

vwo

havo

     

maatschappijkunde

   

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

maatschappijwetenschappen

vwo

havo* (v2)

     

filosofie

vwo

havo*

     

kunst #

vwo (v2)

havo (v2)

     

muziek

vwo (v2)

havo (v2)

   

vmbo-gl/tl (v2)

dans

       

vmbo-gl/tl (v2)

drama

       

vmbo-gl/tl (v2)

tekenen

vwo (v2)

havo (v2)

     

handvaardigheid

vwo (v2)

havo (v2)

     

textiele vormgeving

vwo (v2)

havo (v2)

     

beeldende vorming

       

vmbo-gl/tl (v2)

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

  • syllabus is nader vastgesteld