De Septembermededeling over Rekentoets vo

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2019 die relevant zijn voor Rekentoets vo. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2019 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

1 Algemene informatie

1.2 Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo

In de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2019’ zijn alle activiteiten van de centrale examens, rekentoets vo en digitale centrale examens bb en kb opgenomen.

U vindt de meest actuele versie van de activiteitenplanning via de homepage van Examenblad.nl → jaarring 2019 of via de volgende link.

Als in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de (plaatsvervangend) examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

4 Computers en examens

4.1 Facet en brochures

De volgende digitale centrale examens en toetsen worden in Facet aangeboden:

  • de rekentoets vo in alle varianten
  • de flexibele en digitale centrale examens vmbo bb en kb (‘BB- en KB-flex’)
  • de centrale examens kunstvakken (zie paragraaf 4.3);
  • de minitoetsen in de cspe’s (zie paragraaf 5.7.6)

Hierover zijn de volgende brochures uitgebracht:

In schooljaar 2018-2019 zal gewerkt worden met Facet 7. Daarin zijn de problemen met de verklanking, die vorig jaar konden optreden, opgelost.

Afnameclients

Er wordt gewerkt met de bcld-afnamespeler (bcld = bootable client lock down). De systeemeisen voor Facet 7 met bcld staan vermeld op de website van DUO.

De bcld-client werkt niet in zogeheten VDI-omgevingen (VDI = Virtual Desktop Infrastructure).

Scholen die werken met VDI moeten, voordat zij examens in Facet afnemen, contact hebben gehad met de helpdesk Facet. De helpdesk Facet beantwoordt ook alle andere vragen over Facet.

6 Rekentoets vo

De ‘Brochure Kaders rekentoets vo 2019’ bevat, samen met de activiteitenplanning alle benodigde informatie over de rekentoets vo, voor zover in het begin van het schooljaar bekend is. De activiteitenplanning rekentoets vo is opgenomen in de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2019’.

Pijl omhoog