De Septembermededeling over maatschappijleer in 2018

De Septembermededeling uit 2017 voor de examens in 2018 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor maatschappijleer in 2018.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2018 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

5 Mededelingen per vak

Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvTE essentieel.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend. SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking van het examenprogramma in het schoolexamen. Deze handreikingen zijn niet bindend.

5.6 Maatschappijleer 2 vmbo heet voortaan maatschappijkunde vmbo

De naam van het vak maatschappijleer 2 is veranderd in maatschappijkunde.

In deze Septembermededeling (en Maartaanvulling) wordt alleen nog gesproken over maatschappijkunde, ook als het om eerdere examenjaren gaat, waarin de naam maatschappijkunde nog niet gold.

Het betreft hier geen vakinhoudelijke verandering, maar alleen een naamsverandering.

Pijl omhoog