De Septembermededeling over Syllabi

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2018 die relevant zijn voor Syllabi. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2018 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

5 Mededelingen per vak

Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvTE essentieel.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend. SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking van het examenprogramma in het schoolexamen. Deze handreikingen zijn niet bindend.

5.7 Mededelingen per vak centrale examens vmbo algemene vakken, havo en vwo

In onderstaande tabel wordt door middel van links verwezen naar de desbetreffende ’examenpagina’s waar onder meer de syllabi en de vakspecifieke informatie met eventuele bijlagen zijn gepubliceerd.

De vakspecifieke informatie kan wijzigingen bevatten. Van de vakspecifieke informatie moet zowel de docent als de examensecretaris op de hoogte zijn.

Bij de vakken waarvan de vakspecifieke informatie bij publicatie van de Maartaanvulling wijzigingen bevat ten opzichte van de Septembermededeling, staat in onderstaande tabel (v2) vermeld.

De syllabi gelden voor het CE van het jaar 2018. Syllabi van de jaren vóór 2018 zijn niet meer geldig en kunnen afwijken van de versie voor het CE 2018. De veranderingen ten opzichte van de syllabi 2017 zijn in deze syllabi geel gemarkeerd. Een aantal syllabi 2018 is nader vastgesteld. De aanpassingen ten opzichte van de eerder vastgestelde syllabus zijn in een nader vastgestelde syllabus blauw gemarkeerd. De vakken met nader vastgestelde syllabi zijn herkenbaar aan een asterisk (*) in onderstaande tabel.

Leeswijzer globale examenprogramma’s vmbo

Het is gebleken dat de lay-out van de globale examenprogramma’s vmbo onduidelijkheid kan creëren over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort. Zie voor uitleg de leeswijzer globale examenprogramma’s.

 

vakspecifieke informatie

en syllabi

niveau

Nederlands

vwo (v2)

havo

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Arabisch

vwo

havo

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Duits

vwo (v2)

havo (v2)

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl (v2)

Engels

vwo (v2)

havo (v2)

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl (v2)

Frans

vwo (v2)

havo (v2)

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Russisch

vwo

havo

     

Spaans

vwo (v2)

havo (v2)

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Turks

vwo

havo

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

Grieks

vwo

       

Latijn

vwo

       

Fries

vwo

havo

   

vmbo-gl/tl

wiskunde

   

vmbo-bb

vmbo-kb (v2)

vmbo-gl/tl (v2)

wiskunde A

vwo (v2)

havo (v2)

     

wiskunde B

vwo

havo (v2)

     

wiskunde C

vwo (v2)

       

natuurkunde

vwo (v2)

havo (v2)

     

scheikunde

vwo (v2)

havo

     

natuur- en scheikunde I

   

vmbo-bb (v2)

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

natuur- en scheikunde II

       

vmbo-gl/tl

biologie

vwo

havo

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

aardrijkskunde

vwo (v2)

havo (v2)

vmbo-bb

vmbo-kb (v2)

vmbo-gl/tl

geschiedenis

vwo (v2)

havo*

vmbo-bb*

vmbo-kb*

vmbo-gl/tl*

economie

vwo

havo

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

m&o

vwo

havo

     

maatschappijkunde

   

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl/tl

maatschappijwetenschappen

vwo (v2)

havo

     

filosofie

vwo

havo

     

kunst # **

vwo (v2)

havo (v2)

     

muziek**

vwo (v2)

havo (v2)

   

vmbo-gl/tl

dans**

       

vmbo-gl/tl

drama**

       

vmbo-gl/tl

tekenen

vwo

havo

     

handvaardigheid

vwo

havo

     

textiele vormgeving

vwo

havo

     

beeldende vorming

       

vmbo-gl/tl

# kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

  • syllabus is nader vastgesteld

** Voor specifieke informatie over verklanking-spraak bij Autoplay-examens, zie de brochure ‘Kandidaten met een beperking’.

Pijl omhoog