De Septembermededeling over Rooster en andere belangrijke data

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2017 die relevant zijn voor Rooster en andere belangrijke data. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2017 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

2 Rooster

2.1 Eerste tijdvak

Het rooster centraal examen 2017 is gepubliceerd met kenmerk CvTE-15.01453 datum 30 november 2015, Staatscourant 2015, nummer 44367. In het rooster 2017 is tevens de duur van de centrale examens bekendgemaakt.

De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

2.2 Tweede tijdvak

Het rooster tweede tijdvak wordt in maart gepubliceerd. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 19 juni (schriftelijke examens). Op 22 juni vinden de centrale examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Toetsen en Examens worden afgenomen, zie ook paragraaf 11.2.

Roosters tweede tijdvak 2017

In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 10 juli 2017, volgens de adviesdatum OCW). In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten erop attendeert dat het niet verstandig is vóór 10 juli 2017 een vakantie te plannen.

Pijl omhoog