De Septembermededeling over maatschappijleer II GL en TL vmbo 2016

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2016 die relevant zijn voor maatschappijleer II GL en TL vmbo 2016. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2016 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf I.0)

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.3 Mededelingen per vak

De vermelde syllabi gelden voor het CE van het jaar 2016. Syllabi van de jaren vóór 2016 zijn niet meer geldig en kunnen afwijken van de versie voor het CE 2016. De veranderingen ten opzichte van de syllabi 2015 zijn in deze syllabi geel gemarkeerd. Een aantal syllabi 2016 is nader vastgesteld. De aanpassingen ten opzichte van de eerder vastgestelde syllabus zijn in een nader vastgestelde syllabus blauw gemarkeerd. De nader vastgestelde syllabi zijn herkenbaar aan een asterisk (*) in de rechterkolom van de onderstaande tabel.

 

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie

syllabi 2016

Nederlands

info Ne vmbo ce 2016

syllabus

Frans

info Fa ce 2016

syllabus*

Duits

info Du ce 2016

syllabus*

Engels

info En ce 2016

syllabus*

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2016

syllabus*

Fries

info Fr ce 2016

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2016

syllabus

wiskunde

info wi ce 2016

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2016

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2016

syllabus

biologie

info bi ce 2016

syllabus*

aardrijkskunde

info ak ce 2016

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2016

syllabus

economie

info ec ce 2016

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2016

syllabus

muziek **

info muziek ce 2016

syllabus

dans **

info dans ce 2016

syllabus

drama **

info drama ce 2016

syllabus

  • nader vastgesteld

** Voor specifieke informatie over verklanking-spraak bij Autoplay-examens vmbo, zie de brochure ‘Kandidaten met een beperking’ onderaan paragraaf I.3 van deze Septembermededeling.

Pijl omhoog