De Septembermededeling over Hulpmiddelen centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2014 die relevant zijn voor Hulpmiddelen centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2014 vindt u hier.
 

I. Mededelingen van algemene aard

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2014

I.1.6 Toegestane hulpmiddelen

Voor het vmbo zijn bij de hulpmiddelen de volgende aandachtspunten:

  • In 2014 is de 1e editie van BINAS niet langer toegestaan bij nask1 en nask2. Wel toegestaan (en nodig) is de 2e editie. Dit gold ook al in 2013;
  • De in de voorgaande examenjaren toegepaste voorbeeld-briefsjabloon Nederlands en voorbeeld-briefsjabloon Engels zijn nu ook formeel opgenomen in de regeling.

Voor het havo/vwo zijn er ten opzichte van 2013 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

  • In 2014 wordt op het vwo voor het eerst op alle scholen economie geĂ«xamineerd volgens het nieuwe examenprogramma.

Bij het centraal examen volgens het nieuwe examenprogramma economie vwo (in 2015 het enige programma economie vwo) is de grafische rekenmachine NIET toegestaan, de eenvoudige rekenmachine uit het basispakket uiteraard wel. Bij het centraal examen volgens het oude examenprogramma economie (bezem in 2014) blijft de grafische rekenmachine toegestaan.

  • In 2014 is alleen de 54e druk van de Bosatlas bij het centraal examen havo toegestaan en de 53e druk van de Bosatlas bij het centraal examen vwo.

II. Publicaties van algemeen verbindende voorschriften en mededelingen

II.6 Toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

In 2014 is op slechts enkele onderdelen sprake van een wijziging in de toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen. Zie paragraaf I.1.6 Toegestane hulpmiddelen.

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2014 zijn geregeld in de Regeling 'Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014', kenmerk: CvE-12.01404, datum: 19 juni 2012, Staatscourant 2012, nr. 20070.

De Regeling heeft voor de hulpmiddelen bij het centraal examen de volgende specifieke bijlagen:

De Regeling en bijlagen zijn te raadplegen via deze Septembermededeling eindexamens 2014 op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

Pijl omhoog