De Septembermededeling over Hulpmiddelen centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2013 die relevant zijn voor Hulpmiddelen centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2013 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.2 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2013

I.2.5 Toegestane hulpmiddelen

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2012 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

  • 2013 is het eerste centraal examen waarbij de 2e editie van BINAS is toegestaan. Bij het centraal examen 2013 is de 1e editie van BINAS niet toegestaan In de toegestane editie van de BINAS staat een aantal fouten. Op de website van de uitgever (www.binas.noordhoff.nl) wordt een erratum geplaatst. In de volgende druk van de 2e editie worden deze fouten hersteld.

Voor het havo/vwo zijn er ten opzichte van 2012 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

  • Bij het centraal examen volgens het nieuwe examenprogramma economie havo (in 2013 het enige programma havo) is de grafische rekenmachine NIET toegestaan, de eenvoudige rekenmachine uit het basispakket uiteraard wel. Bij het centraal examen volgens het oude examenprogramma economie (in 2013 voor alle kandidaten vwo) is de grafische rekenmachine toegestaan.
  • In 2013 is de 52e druk van de Grote Bosatlas bij het centraal examen havo niet meer toegestaan. In 2014 gaat dat ook voor vwo gelden.

II. Publicaties van algemeen verbindende voorschriften en mededelingen

II.6 Toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

In 2013 is op slechts enkele onderdelen sprake van een wijziging in de toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen. Zie paragraaf I.2.5 Toegestane hulpmiddelen.

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2013 zijn geregeld in de Regeling 'Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013', kenmerk: CvE-11.01610, datum: 21 juni 2011, Staatscourant 2011, nr. 14125.

De Regeling heeft voor de hulpmiddelen bij het centraal examen de volgende specifieke bijlagen:

  • bijlage 2A: hulpmiddelen centraal examen vmbo 2013
  • bijlage 2B: hulpmiddelen centraal examen havo en vwo 2013

De Regeling en bijlagen zijn te raadplegen via deze Septembermededeling eindexamens 2013 op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

Pijl omhoog