De Septembermededeling over Rooster en andere belangrijke data

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2011 die relevant zijn voor Rooster en andere belangrijke data. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2011 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2011 is gepubliceerd met kenmerk CEVO-09.0814 datum 9 juni 2009, Staatscourant 2008, nummer 128 en Regelingen OCW op www.duo.nl. In het rooster 2011 is de duur van de centrale examens bekendgemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

I.5.1 Eerste tijdvak

I.5.1.1 aanpassing rooster 1e tijdvak 2011

Het gaat om enkele onvolkomenheden in het rooster voor het centraal examen havo/vwo 2011 (Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011, kenmerk: CEVO-09.0814, datum: 9 juni 2009, bijlage 1A). Het al gepubliceerde rooster moet daarom worden aangepast.

In het rooster voor het centraal examen 2011 zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

1. voor havo:

  • Spaans, Turks en Arabisch havo: wordt verplaatst van dinsdag 31 mei 2011, 09.00 naar dinsdag 31 mei 2011, 13.30

2. voor vwo:

  • Spaans, Turks en Arabisch vwo: wordt verplaatst van dinsdag 31 mei 2011, 09.00 naar dinsdag 31 mei 2011, 13.30
  • biologie vwo: wordt verplaatst van woensdag 25 mei 2011, 09.00 naar vrijdag 27 mei 2011, 13.30
  • maatschappijwetenschappen vwo: wordt verplaatst van vrijdag 27 mei 2011, 13.30 naar woensdag 25 mei 2011, 09.00

I.5.2 Tweede tijdvak

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2011. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 8 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg (beroepsgerichte programma's) en op 20 juni in de andere vormen van onderwijs (schriftelijke examens). Op 24 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College van Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2011 gepubliceerd. Naar verwachting zullen de papieren cse's voor (een deel van) de algemene vakken BB behoren tot de aangewezen vakken.

Pijl omhoog