De Septembermededeling over Uitslagbepaling havo en vwo

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2011 die relevant zijn voor Uitslagbepaling havo en vwo. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2011 vindt u hier.
 

I.2 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2011

I.2.4 Aanpassing van de profielen

I.2.4.2 Uitslagbepaling 2011 bezemkandidaten vwo (staatsexamen).

NB: Bij het eindexamen in 2011 voor bezemkandidaten vwo (staatsexamen, profiel volgens het oude programma) geldt de oude uitslagbepaling zoals in 2008.

I.2.6 Aanpassingen slaag-zakregels

De staatssecretaris heeft op 26 augustus 2010 de Algemene Maatregel van Bestuur naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft na het debat op 23 september 2010 geen aanleiding gezien om dit besluit te wijzigen.

De invoering van de aanpassingen van de slaag-zakregels is als volgt gefaseerd:

  • 1. 
    de maatregel "gemiddeld een voldoende voor de centrale examens" gaat in bij de examens in 2012 (schooljaar 2011-2012) en
  • 2. 
    de maatregel "maximaal één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde" gaat in bij de examens in 2013 (schooljaar 2012-2013).

De scholen ontvangen hierover binnenkort een brief van de staatsecretaris.

Pijl omhoog