De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

De Septembermededeling uit 2010 voor de examens in 2011 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2011 vindt u hier.
 

Pijl omhoog