De Septembermededeling over Kandidaten met een beperking

De Septembermededeling uit 2008 voor de examens in 2009 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Kandidaten met een beperking.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2009 vindt u hier.