De Septembermededeling over Toelichting uitslagbepaling tweede fase

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2009 die relevant zijn voor Toelichting uitslagbepaling tweede fase. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2009 vindt u hier.
 

I.2 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2009

I.2.3 Aanpassing van de profielen

I.2.3.3 Uitslagbepaling 2009: bezemkandidaten havo en alle vwo kandidaten

NB: Bij het eindexamen in 2009 voor bezemkandidaten havo en alle vwo kandidaten (profielen volgens het oude programma) geldt de oude uitslagbepaling zoals in 2008.

Zie ook: Eindexamenbesluit (geldend op 31 juli 2007)

Pijl omhoog