De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

De Septembermededeling uit 2007 voor de examens in 2008 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2008 vindt u hier.
 

Pijl omhoog