De Septembermededeling over maatschappijleer II GL en TL vmbo 2007

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2007 die relevant zijn voor maatschappijleer II GL en TL vmbo 2007. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2007 vindt u hier.
 

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.8. maatschappijleer 2

Bij de eindtermen van de exameneenheden "Politiek en Beleid", "Criminaliteit en rechtsstaat" en "Analyse Maatschappelijk vraagstuk" (Alleen voor GL/TL) zijn toelichtingen gemaakt. Deze zijn bij het centraal examen 2007 van toepassing en zijn op www.eindexamen.nl te vinden via schooltype en vak.

En alleen voor vmbo GL/TL:

Pijl omhoog