De Septembermededeling over maatschappijleer in 2007

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2007 die relevant zijn voor maatschappijleer in 2007. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2007 vindt u hier.
 

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

III.1. vakmededelingen vwo

III.1.8. maatschappijleer

Het centraal examen heeft betrekking op:

- Domein B, Politieke besluitvorming

- Domein C, massamedia

- Domein E, Mens en werk

Deze Domeinen worden getoetst in samenhang met Domein A..

Bij het centraal examen van 2007 gelden de volgende toelichtingen:

- Domein A en B (MS Word, 1,8 MB): Regeling explicitering examenstof klassieke talen, aardrijkskunde en maatschappijleer havo en vwo, Cevo-02-1322 van 23 oktober 2002, Gele katern nr. 25/26 van 13 november 2002

- Domein C en E: zie www.eindexamen.nl, septembermededeling:

III.2 vakmededelingen havo

III.2.6. maatschappijleer

Het centraal examen heeft betrekking op:

- Domein B, Politieke besluitvorming

- Domein C, massamedia

- Domein E Mens en werk

Deze Domeinen worden getoetst in samenhang met Domein A..

Bij het centraal examen van 2007 gelden de volgende toelichtingen:

- Domein A en B (MS Word, 1,8 MB): Regeling explicitering examenstof klassieke talen, aardrijkskunde en maatschappijleer havo en vwo, Cevo-02-1322 van 23 oktober 2002, Gele katern nr. 25/26 van 13 november 2002

- Domein C en E: zie www.eindexamen.nl, septembermededeling:

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.8. maatschappijleer 2

Bij de eindtermen van de exameneenheden "Politiek en Beleid", "Criminaliteit en rechtsstaat" en "Analyse Maatschappelijk vraagstuk" (Alleen voor GL/TL) zijn toelichtingen gemaakt. Deze zijn bij het centraal examen 2007 van toepassing en zijn op www.eindexamen.nl te vinden via schooltype en vak.

En alleen voor vmbo GL/TL:

Pijl omhoog