De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

De Septembermededeling uit 2006 voor de examens in 2007 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2007 vindt u hier.
 

Pijl omhoog