De Septembermededeling over natuur- en scheikunde in 2007

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2007 die relevant zijn voor natuur- en scheikunde in 2007. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2007 vindt u hier.
 

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.6. natuur- en scheikunde 1

Naar aanleiding van vragen wordt het volgende opgemerkt: De lijst in K/3 met formules en woordformules bepaalt welke formules in het centraal examen gehanteerd kunnen worden. Als een begrip nader wordt uitgewerkt in een exameneenheid die in 2007 niet centraal wordt geëxamineerd, dan kan de bij dat begrip horende formule in het examen op grond van K/3 een rol spelen.

In het examen 2007 horen de exameneenheden "K/6 Verbranden en verwarmen" en "K/8 Geluid" niet tot de exameneenheden waarover bij het CE wordt gevraagd.

In deze exameneenheden worden begrippen als rendement, bewegingsenergie en zwaarte-energie, frequentie en trillingstijd en geluidssterkte nader uitgewerkt, terwijl die begrippen wel zijn opgenomen in "K/3 Leervaardigheden". Dat betekent dat daar wel over kan worden gevraagd.

Zie voorbeelden in de digitale versie van de Septembermededeling op www.eindexamen.nl.

Pijl omhoog