De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten (profiel)

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2006 die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten (profiel). Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2006 vindt u hier.
 

I. mededelingen van algemene aard

I.1 wijzigingen bij het examen 2005/2006

I.1.4 Aangepaste examens voor alle schooltypen

De situatie in 2006 met betrekking tot de aangepaste examens voor kandidaten met een visuele en/of een leeshandicap wijkt op slechts twee punten en dan ook alleen in het tweede tijdvak af van die in 2005.

De wijzigingen zijn:

a. in 2006 wordt voor het tweede tijdvak geen grootschrift meer geleverd. Als de school in het tweede tijdvak grootschrift nodig heeft, kan dat zelf worden geproduceerd middels de standaard aan alle scholen geleverde PDF.

b. in 2006 is in het tweede tijdvak audio beschikbaar in de vorm van de onder (a) genoemde verklankbare PDF; een Daisy-CD is voor het tweede tijdvak niet beschikbaar.

Zie voor nadere informatie onderstaande links

De regeling uit de septembermededeling 2004, met onder meer links naar sites voor gratis software.

Pijl omhoog