De Septembermededeling over maatschappijleer in 2006

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2006 die relevant zijn voor maatschappijleer in 2006. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2006 vindt u hier.
 

I. mededelingen van algemene aard

I.1 wijzigingen bij het examen 2005/2006

I.1.11 maatschappijleer havo en vwo

Voor Domein C, Massamedia, is een nieuwe toelichting vastgesteld die noodzakelijk is voor het centraal examen maatschappijleer vwo en havo in 2006. De toelichting is te raadplegen op www.eindexamen.nl en wordt ook op papier aan de scholen gezonden. Zie de vakmededelingen vwo en havo.

III. Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2006 geen specifieke bijzonderheden te melden.

III.1 vakmededelingen vwo

III.1.10 Maatschappijleer

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in 2006 (en 2005 en 2007) uit de domeinen C tot en met H in het centraal examen maatschappijleer vwo worden geëxamineerd, zijn domein E Mens en werk en domein C Massamedia. De toelichting op domein C Massamedia is geheel vernieuwd, te raadplegen via www.eindexamen.nl, en wordt ook als papieren document aan de scholen gezonden. De niet gewijzigde toelichting op domein E is eveneens via www.eindexamen.nl te raadplegen.

Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst. Ook kunnen op het examen vragen aan bod komen die een beroep doen op (kennis van) onderzoeksvaardigheden.

Zie ook Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo 2005/2006 en vwo 2005/2006/2007: VO/BOB-2002/23003 , 31 juli 2002, Gele katern 2002, nr. 18, p. 74 en 75

III.2 vakmededelingen havo

III.2.9 maatschappijleer

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in 2006 in het centraal examen maatschappijleer havo worden geëxamineerd, zijn domein E Mens en werk en domein C Massamedia. De toelichting op domein C Massamedia is geheel vernieuwd, en wordt ook als papieren document aan de scholen gezonden. Deze vernieuwde toelichting is noodzakelijk voor het centraal examen 2006 (en volgende jaren). De niet gewijzigde toelichting op domein E staat hier. Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst.

Zie ook Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo 2005/2006 en vwo 2005/2006/2007: VO/BOB-2002/23003 , 31 juli 2002, Gele katern 2002, nr. 18, p. 74 en 75

III.3 Vmbo algemene vakken.

III.3.10 maatschappijleer 2

Bij de eindtermen van de exameneenheden zijn toelichtingen gemaakt. Deze zijn bij het centraal examen 2006 van toepassing en zijn gepubliceerd op www.eindexamen.nl; te vinden via schooltype en vak.

Pijl omhoog