De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

De Septembermededeling uit 2005 voor de examens in 2006 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2006 vindt u hier.
 

Pijl omhoog