De Septembermededeling over natuur- en scheikunde in 2006

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2006 die relevant zijn voor natuur- en scheikunde in 2006. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2006 vindt u hier.
 

III. Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2006 geen specifieke bijzonderheden te melden.

III.3 Vmbo algemene vakken.

III.3.8 natuur- en scheikunde 1

Naar aanleiding van vragen wordt het volgende opgemerkt: De lijst in K/3 met formules en woordformules bepaalt welke formules in het centraal examen gehanteerd kunnen worden. Als een begrip nader wordt uitgewerkt in een exameneenheid die in 2006 niet centraal wordt geëxamineerd, dan kan de bij dat begrip horende formule in het examen op grond van K/3 een rol spelen. In het examen 2006 horen de exameneenheden "K/4 Stoffen en materialen in huis" en "K/6 Verbranden en verwarmen" niet tot de exameneenheden waarover bij het CE wordt gevraagd. In deze exameneenheden worden begrippen als dichtheid en rendement, bewegingsenergie en zwaarte-energie nader uitgewerkt, terwijl die begrippen wel zijn opgenomen in "K/3 Leervaardigheden". Dat betekent dat daar wel over kan worden gevraagd.