De Septembermededeling over Normering centrale examens

De Septembermededeling uit 2004 voor de examens in 2005 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Normering centrale examens.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2005 vindt u hier.