De Septembermededeling over Certificaat

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2005 die relevant zijn voor Certificaat. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2005 vindt u hier.
 

I. Mededelingen van algemene aard

I.5 Cijferlijst, extra vak, uitslagbepaling

Door scholen zijn bij het examen 2004 vragen gesteld over bijzondere situaties bij uitslagbepaling en over de cijferlijst. Over het uitreiken van een cijferlijst is op Het Examenblad een 'veel gestelde vraag' gepubliceerd in juni 2004.

Overige vragen zullen worden beantwoord in een voorlichtingspublicatie in het Gele katern.

Pijl omhoog