De Septembermededeling over economie in 2005

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2005 die relevant zijn voor economie in 2005. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2005 vindt u hier.
 

III.3 Vmbo algemene vakken.

III.3.9 Economie

Voor GL en TL geldt:

Aan de stof voor het centraal examen is toegevoegd exameneenheid K6 (Overheid en Bestuur).

De stof van het verrijkingsdeel (V1) dat al deel uitmaakte van het centraal examen, omvatte al de inhoud van K6. Door de uitbreiding met K6 wordt dan ook de examenstof feitelijk niet uitgebreid.

Pijl omhoog