De Septembermededeling over maatschappijleer in 2005

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2005 die relevant zijn voor maatschappijleer in 2005. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2005 vindt u hier.
 

III.1 Vakmededelingen vwo

III.1.8 Maatschappijleer

a. Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo 2005/2006 en vwo 2005/2006/2007: VO/BOB-2002/23003, 31juli2002, Gele katern 2002, nr. 18, p. 74 en 75

b. Naast het vaste domein Politieke besluitvorming (inclusief het subdomein Internationale betrekkingen) worden in 2005 centraal geëxamineerd: domein E (Mens en werk) en domein C (Massamedia).

c. Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst. Ook kunnen op het vwo-examen vragen aan bod komen die een beroep doen op (kennis van) onderzoeksvaardigheden.

d. Bij de eindtermen van de domeinen in het c.e. heeft de CEVO toelichtingen vastgesteld: De 'Toelichtingen bij de eindtermen van de domeinen Vaardigheden en benaderingswijze, Politieke besluitvorming, Mens en werk en Ontwikkelingssamenwerking uit het examenprogramma profielen vwo (vrije deel)'. staan op www.eindexamen.nl , en zijn in november 2002 toegezonden aan de scholen die maatschappijleer als eindexamenvak hebben. De toelichting bij domein C (Massamedia) wordt binnenkort gepubliceerd op www.eindexamen.nl .

(PDF, 123 kB)

Volledigheidshalve: Ontwikkelingssamenwerking staat wél in de gepubliceerde toelichting maar wordt in 2005 niet centraal geëxamineerd. De oorspronkelijke publicatie 'Examenprogramma Maatschappijleer, Tweede fase havo en vwo vanaf 1999, Eindtermen en toelichtingen' is hiermee voor wat betreft het centraal examen vervallen.

III 2 Vakmededelingen havo

III.2.7 Maatschappijleer

a. Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo 2005/2006 en vwo 2005/2006/2007: VO/BOB-2002/23003, 31juli2002, Gele katern 2002, nr. 18, p. 74 en 75

b. Naast domein B Politieke besluitvorming worden in het centraal examen 2005 geëxamineerd domein C Massamedia en domein E Mens en Werk. Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst.

c. Bij de eindtermen van de domeinen in het c.e. heeft de CEVO toelichtingen vastgesteld: De ''Toelichtingen bij de eindtermen van de domeinen Vaardigheden en benaderingswijze, Politieke besluitvorming, Massamedia en Criminaliteit en rechtsstaat uit het examenprogramma profielen havo (vrije deel)' staan op www.eindexamen.nl en zijn in november 2002 toegezonden aan de scholen die maatschappijleer als eindexamenvak hebben. De toelichting op domein E Mens en Werk wordt binnenkort op www.eindexamen.nl gepubliceerd.

(PDF, 335 kB)

Volledigheidshalve: Criminaliteit en rechtsstaat staat wél in de eerder gepubliceerde toelichting maar wordt in 2005 niet centraal geëxamineerd.

De oorspronkelijke publicatie 'Examenprogramma Maatschappijleer, Tweede fase havo en vwo vanaf 1999, Eindtermen en toelichtingen' is hiermee voor het centraal examen vervallen.

III.3 Vmbo algemene vakken.

III.3.10 Maatschappijleer 2

Bij de eindtermen van de exameneenheden zijn toelichtingen gemaakt. Deze zijn bij het centraal examen het uitgangspunt voor de examenconstructie en worden bij de kandidaten bekend verondersteld. Deze toelichtingen zijn te vinden in de vmbo-examengids, te bereiken via www.Citogroep.nl of via www.vmbo.nl. De toelichtingen bij Politiek en Beleid en bij Multiculturele samenleving zijn vernieuwd en vanaf 1 oktober 2004 ook te vinden via www.eindexamen.nl.

(PDF, 134 kB)

In bovenstaand document is een passage weggevallen. Deze wordt door onderstaand document alsnog gepubliceerd.

(Word, 84 kB)

Redactie Het Examenblad, 25 november 2004