De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

De Septembermededeling uit 2004 voor de examens in 2005 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2005 vindt u hier.
 

Pijl omhoog