De Septembermededeling over natuur- en scheikunde in 2005

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2005 die relevant zijn voor natuur- en scheikunde in 2005. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2005 vindt u hier.
 

III.3 Vmbo algemene vakken.

III.3.8 NaSk 1

Naar aanleiding van vragen wordt het volgende opgemerkt:

De lijst in K3 met formules en woordformules bepaalt welke formules in het centraal examen gehanteerd kunnen worden. Als een begrip nader wordt uitgewerkt in een groep die in 2005 niet centraal wordt ge├źxamineerd, dan kan de bij dat begrip horende formule in het examen op grond van K3 een rol spelen. Op www.eindexamen.nl wordt e.e.a. ge├»llustreerd aan de hand van voorbeelden.

(Word, 27 kB)

Pijl omhoog