De Septembermededeling over Hulpmiddelen centrale examens

De Septembermededeling uit 2003 voor de examens in 2004 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Hulpmiddelen centrale examens.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2004 vindt u hier.
 

Algemeen verbindende voorschriften

Toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens.

Op grond van artikel 2 van de Regeling toegestane hulpmiddelen worden de volgende lijsten van toegestane hulpmiddelen gepubliceerd. Waar op een lijst meer dan één hulpmiddel staat, mag een kandidaat één van deze hulpmiddelen op het centraal examen gebruiken.

a. Lijst van toegestane grafische rekenmachines

Casio cfx 9850Gplus

Hewlett Packard 38G of 39G

Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900

Texas Instruments 83 of 83+

Van alle bovengenoemde merken zijn ook de lagere typen toegestaan. Wel dient men te beseffen dat er opgaven kunnen zijn die met deze lagere typen niet goed gemaakt kunnen worden.

b. Lijst van toegestane atlassen

Grote Bosatlas, 51e druk (tot examenjaar 2007)

Grote Bosatlas, 52e druk

N.b.: alleen voor vwo en havo en alleen de papieren versie is toegestaan. Voor de vmbo-examens is een atlas niet toegestaan.

c. Lijst van informatieboeken

c1 vwo en havo

Binas, 4e druk

Biodata, 1e druk

c2 vmbo voor het BB-examen:

Binas vmbo basis, informatieboek NaSk1, (ISBN 90.01.89.37.91) voor de examens KB, GL en TL:

Binas vmbo kgt, informatieboek voor Nask 1 en Nask 2 (ISBN 90.01.89.37.83) Van landbouw de differentiaties Groene ruimte, Plantenteelt en Bloembinden en -schikken: Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 21062).

Pijl omhoog