De Septembermededeling over natuur- en scheikunde in 2004

De Septembermededeling uit 2003 voor de examens in 2004 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor natuur- en scheikunde in 2004.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2004 vindt u hier.