De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

De Septembermededeling uit 2003 voor de examens in 2004 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2004 vindt u hier.
 

Pijl omhoog