De Septembermededeling over maatschappijleer II GL en TL vmbo 2003

De Septembermededeling uit 2002 voor de examens in 2003 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor maatschappijleer II GL en TL vmbo 2003.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2003 vindt u hier.
 

Pijl omhoog