De Septembermededeling over Hulpmiddelen centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2003 die relevant zijn voor Hulpmiddelen centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2003 vindt u hier.
 

Algemeen verbindende voorschriften

Toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

Op grond van artikel 2 van de Regeling toegestane hulpmiddelen worden de volgende lijsten van toegestane hulpmiddelen gepubliceerd. Waar op een lijst meer dan één hulpmiddel staat, mag een kandidaat één van deze hulpmiddelen op het centraal examen gebruiken.

a. Lijst van toegestane grafische rekenmachines

Goedgekeurd zijn:

Casio cfx 9850Gplus

Hewlett Packard 38G of 39G

Sharp EL 9600

Texas Instruments 83 of 83+

Van alle bovengenoemde merken zijn ook de lagere typen toegestaan. Wel dient men te beseffen dat er opgaven kunnen zijn die met deze lagere typen niet goed gemaakt kunnen worden.

b. Lijst van toegestane atlassen

Grote Bosatlas, 51e druk

Grote Bosatlas, 52e druk

N.b.: alleen voor vwo en havo en alleen de papieren versie is toegestaan. Voor de mavo/vbo C/D examens en die van het vmbo is een atlas niet toegestaan.

c. Lijst van informatieboeken

c1 vwo en havo

Binas, 4e druk

Biodata, 1e druk

c2 vmbo

voor het BB-examen:

Binas vmbo basis, informatieboek NaSk1, (ISBN 90.01.89.37.91)

voor de examens KB, GL en TL

Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83)

Voor enkele beroepsgerichte programma's in het vmbo zal eveneens informatiemateriaal worden toegestaan, zoals een plantenboek in vmbo groen. In november zal de CEVO daarover nadere mededelingen doen.

Mededelingen per schoolsoort en per vak

Op www.eindexamen.nl zijn de documenten waarnaar verwezen wordt via doorklikken te raadplegen. Voor zover over 2004 en latere jaren al regelingen zijn vastgesteld kan men die op www.eindexamen.nl bij het betreffende vak vinden. Vakken waarover voor het centraal examen 2003 geen specifieke bijzonderheden te melden zijn, zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Mededelingen vmbo algemene vakken.

Aardrijkskunde

Bij het examen is geen atlas toegestaan, ook niet bij de examens BB

Natuur- en scheikunde 1

Bij het examen is informatiemateriaal toegestaan, en ook nodig.

Voor het BB-examen:

- Binas vmbo basis, informatieboek Na/Sk1, (ISBN 90.01.89.37.91)

Voor de andere leerwegen:

- Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83)

Natuur- en scheikunde 2

Bij het examen is informatiemateriaal toegestaan, en ook nodig.

Toegestaan is:

- Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83)

Vmbo, informatie per beroepsgericht programma

Op www.eindexamen.nl zijn de documenten waarnaar verwezen wordt via doorklikken te raadplegen. Voor zover over 2004 en latere jaren al regelingen zijn vastgesteld kan men die op www.eindexamen.nl bij het betreffende vak vinden. Vakken waarover voor het centraal examen 2003 geen specifieke bijzonderheden te melden zijn, zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Elektrotechniek

Bij de schriftelijke examens is informatiemateriaal toegestaan en ook nodig: de Formulelijst vmbo elektrotechniek. Deze lijst wordt in november aan alle scholen met een afdeling elektrotechniek toegezonden. Deze lijst is ook te downloaden van www.eindexamen.nl en www.vmbo-examengids.nl.

Instalektro (intrasectoraal)

Bij de schriftelijke examens instalektro is informatiemateriaal toegestaan en ook nodig: de Formulelijst vmbo elektrotechniek. Het betreft dezelfde formulelijst als bij elektrotechniek (III.8.1).

Deze lijst wordt in november aan alle scholen met het intrasectorale programma instalektro toegezonden. Deze lijst is ook te downloaden van www.eindexamen.nl en www.vmbo-examengids.nl.

Transport en logistiek

Bij de schriftelijke examens transport en logistiek is in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg informatiemateriaal toegestaan en ook nodig: een gebruikelijke wegenkaart van Nederland

Pijl omhoog