De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

De Septembermededeling uit 2002 voor de examens in 2003 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2003 vindt u hier.
 

Pijl omhoog