De Septembermededeling over Normering centrale examens

De Septembermededeling uit 2002 voor de examens in 2003 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Normering centrale examens.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2003 vindt u hier.