De Septembermededeling over Normering centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2002 die relevant zijn voor Normering centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2002 vindt u hier.
 

Scheikunde

a. Naamgeving van organische en anorganische stoffen, CEVO 87.205 van 25 augustus 1987.

b. Correctievoorschriften met betrekking tot evenwichtsvoorwaarde en gebroken

coëfficiënten, Gele katern nr. 23 van 2 oktober 1991.

c. Bij de examens 2001 is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van eindterm 194.

Bij de centrale examens wordt er van uitgegaan dat de eindtermen 194 en 103 impliceren dat Vwo eindexamenkandidaten zelf vergelijkingen van halfreacties moeten kunnen opstellen. Ook in komende examens kan deze vaardigheid getoetst worden. Bij de wijze van toetsing zal rekening worden gehouden met het feit dat in sommige leerboeken deze vaardigheid niet wordt behandeld.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten halfreacties.

  • 1. 
    Halfreacties van het type

Tl+ → Tl3+ + 2 e-

S2O82- + 2 e- → 2 SO42-

Vragen waarin vergelijkingen van dit soort halfreacties moeten worden opgesteld, kunnen zowel in examens scheikunde 1 als scheikunde 1,2 voorkomen.

  • 2. 
    Halfreacties van het type

Ag2S + 2 e- → 2 Ag + S2-

2 NH3 → N2 + 6 H+ + 6 e-

Wanneer in een examen scheikunde 1 of scheikunde 1,2 een dergelijke vergelijking gevraagd wordt, zal de vraag vergezeld aan van extra informatie, bijvoorbeeld:

"Hieronder staat de onvolledige vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van ammoniak tot stikstof:

NH3 → N2 + H+

In deze vergelijking moeten onder andere nog coëfficiënten worden geplaatst. Geef de volledige vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van ammoniak tot stikstof."

  • 3. 
    Halfreacties van het type

BiO+ + 2 H+ + 3 e- → Bi + H2O

S2- + 8 OH- → SO42- + 4 H2O + 8 e-

Vragen waarin vergelijkingen van dit soort halfreacties moeten worden opgesteld, zullen zowel in examens scheikunde 1 als scheikunde 1,2 vergezeld gaan van extra informatie, bijvoorbeeld:

"In de vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van BiO+ tot Bi komen, behalve BiO+, Bi en elektronen, ook H2O en H+ voor. Geef de vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van BiO+ tot Bi." of

"Hieronder staat de onvolledige vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van sulfide tot sulfaat:

S2- + OH- → SO42- + H2O

In deze vergelijking moeten onder andere nog coëfficiënten worden geplaatst. Geef de volledige vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van sulfide tot sulfaat."

Wanneer de vergelijking van een halfreactie kan worden afgeleid uit de totale reactievergelijking en de vergelijking van een halfreactie die in Binas tabel 48 staat, valt dat onder eindterm 196.

Pijl omhoog