De Septembermededeling over Hulpmiddelen centrale examens

De Septembermededeling uit 2001 voor de examens in 2002 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Hulpmiddelen centrale examens.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2002 vindt u hier.
 

Mededelingen per schoolsoort en per vak

In deze rubriek worden de vindplaatsen aangegeven van het examenprogramma en de stofomschrijvingen voor een vak, en welke andere voorschriften (onderwerpen, thema's, uitsluitingen e.d.) en mededelingen voor het examen 2002 van belang zijn. Op www.eindexamen.nl zijn de documenten waarnaar verwezen wordt via doorklikken te raadplegen.

Aardrijkskunde

a. Aanwijzing domein centraal examen aardrijkskunde vwo en havo, 2001-2005 (nieuwe stijl), VO/BOB-99-27023 van 26 juni 1999, Uitleg Gele katern nr. 18a van 7 juli 1999.

b. Domeinen in 2002:

- politiek en ruimte

- migratie en mobiliteit

- mens en milieu

c. Bij het examen is een atlas nodig. Toegestaan is de Grote Bos-atlas, 51e druk, inclusief de basisstatistiek en het extra materiaal voor de tweede fase. Eveneens toegestaan is de 52e druk (alleen de papieren versie).

Vakmededelingen vwo oude stijl

Aardrijkskunde

a. Examenprogramma, Gele katern nr. 15 van 17 juni 1992.

b. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde (oude stijl) examenjaar 2002 , 2003 (vwo/havo) en 2004 (vwo) , VO/BOB/2000/37427, Gele Katern nr. 27 van 22 november 2000c. De onderwerpen zijn in 2002

1. Het Nederlandse landschap - zandlandschap (DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

2. Het Nederlandse landschap - rivierkleilandschap (id.)

3. Migratie en mobiliteit (zie examenprogramma nieuwe stijl)

4. Nederland en de internationale milieuproblemen (Uitleg Gele katern 1994, nr. 17a)

5. De Nederlander en de milieugebruiksruimte (id.)

6. Marokko (Uitleg Gele katern 1989, nr. 11)

7. Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de wereld; Uitleg Gele katern nr. 10a van 3 april 1996.

d. Bij het examen is een atlas nodig. Toegestaan is de Grote Bos-atlas, 51e druk. Eveneens toegestaan is de 52e druk (alleen de papieren versie)

Wiskunde A en B

Bij wiskunde A is het gebruik van een grafische rekenmachine wel toegestaan; bij wiskunde B is bij de examens oude stijl het gebruik van een grafische rekenmachine niet toegestaan.

Scheikunde

a. Naamgeving van organische en anorganische stoffen, CEVO 87.205 van 25 augustus 1987.

b. Correctievoorschriften met betrekking tot evenwichtsvoorwaarde en gebroken

coëfficiënten, Gele katern nr. 23 van 2 oktober 1991.

c. Het centraal examen overlapt voor ongeveer 70% met het centraal examen scheikunde 1,2 nieuwe stijl.

d. Uitsluitend de 4e druk van Binas is toegestaan

Biologie

a. bij het examen is een informatieboek nodig, Binas 4e druk of Biodata.

b Het centraal examen oude stijl gaat over de c.e. stof van het nieuwe programma, inclusief het onderdeel evolutie. De specifieke leerstof van het oude programma wordt dus niet meer in het centraal examen geëxamineerd.

Economische wetenschappen II en Recht

Het gebruik van interesttabellen is niet meer toegestaan. Waar dat nodig is wordt een tabel bij de opgaven verstrekt, als aparte bijlage.

Vakmededelingen havo nieuwe stijl

Aardrijkskunde

a. Aanwijzing domein centraal examen aardrijkskunde vwo en havo, 2001-2005 (nieuwe stijl), VO/BOB-99-27023 van 26 juni 1999, Uitleg Gele katern nr 18a van 7 juli 1999.

b. Domeinen in 2002:

- migratie en vervoer

- politiek en ruimte

c. Bij het examen is een atlas nodig. Toegestaan is de Grote Bos-atlas, 51e druk, inclusief de basisstatistiek en het extra materiaal voor de tweede fase, of de 52e druk (papieren versie)

Vakmededelingen havo-oude stijl

Aardrijkskunde

a. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde (oude stijl) examenjaar 2002, 2003 (vwo/havo) en 2004 (vwo) , VO/BOB/2000/37427, Gele Katern nr. 27 van 22 november 2000

b. De onderwerpen zijn in 2002 en 2003 voor het centraal examen:

1. Het Nederlandse landschap - zandlandschap (DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

2. Het Nederlandse landschap - rivierkleilandschap (id.)

3. Migratie en vervoer (nieuwe stijl)

4. Frankrijk (Uitleg Gele katern 1990, nr 15)

Bij het examen is een atlas nodig. Toegestaan is de Grote Bos-atlas, 51e druk, of de 52e druk (papieren versie)

Wiskunde A en B

Bij wiskunde A is het gebruik van een grafische rekenmachine wel toegestaan; bij wiskunde B is bij de examens oude stijl het gebruik van een grafische rekenmachine niet toegestaan.

Scheikunde

Voor scheikunde is uitsluitend de 4e druk van Binas toegestaan.

Mededelingen mavo en vbo algemene vakken C en D

Nederlands

a. Het eindexamenprogramma geeft voor het c.e. schrijfvaardigheid drie mogelijkheden:

- opstel;

- functioneel schrijven;

- gericht schrijven.

Men zie de septembermededeling van 2000.

b. In 2001 was er op een tiental scholen de mogelijkheid dat de kandidaten het centraal examen schrijfvaardigheid op een computer maakten. De ervaring hiermee heeft geleid tot de conclusie dat dit experiment kan worden voortgezet en uitgebreid. Men zie hierover een mededeling elders in dit katern.