De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

De Septembermededeling uit 2001 voor de examens in 2002 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2002 vindt u hier.
 

Pijl omhoog