Doorgeven cijfers schoolexamen aan het Register Onderwijsdeelnemers

uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in het register onderwijsdeelnemers

 

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

relevant voor: alle scholen

tijdvak: afnameperiode cpe vwo beeldende vakken; afnameperiode profielvak-cspe's; CSE 1e tijdvak; afnameperiode BB- en KB-flex; afnameperiode cpe gl/tl beeldende vorming